Επιθυμείτε κάτι αξιόπιστο γρήγορο και οικονομικό

Σας προτείνουμε 4 οικονομικά πακέτα! Τα παρακάτω πακέτα απευθύνονται αποκλείστηκα σε αυτούς που ξεκινάν τώρα την online παρουσία τους στο διαδίκτυο

BRONZE

χωρητικότητα Δίσκου 2 Gigabytes
Μηναία Κίνηση 100 Gigabytes
Domains 2
SubDomains Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λογαριασμοί Emails 1

SILVER

χωρητικότητα Δίσκου 4 Gigabytes
Μηναία Κίνηση 100 Gigabytes
Domains 4
SubDomains Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λογαριασμοί Emails 4

GOLD

χωρητικότητα Δίσκου 6 Gigabytes
Μηναία Κίνηση 100 Gigabytes
Domains 6
SubDomains Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λογαριασμοί Emails 12

PLATINUM

χωρητικότητα Δίσκου 8 Gigabytes
Μηναία Κίνηση 100 Gigabytes
Domains 10
SubDomains Απεριόριστα
Βάσεις Δεδομένων Απεριόριστες
Λογαριασμοί Emails 10